Duel 'Dagen Zonder Vlees' tussen Gent en Sint-Niklaas eindigt op gelijkspel

In het kader van de SDG's (Sustainable Development Goals) daagde de Stad Gent Sint-Niklaas uit voor een duel dat aansloot op de 'Dagen Zonder Vlees'-campagne. Het doel was om zoveel mogelijk inwoners en stadspersoneel te betrekken bij het verkleinen van de ecologische voetafdruk door minder vlees of vis te eten. De steden bleken goede concurrentie, met een 1-1-gelijkspel als eindstand.

Veggiesteden

Gent en Sint-Niklaas voeren al lang actie rond duurzaamheid en vegetarisch eten. Zo hanteert de Stad Gent de voedselstrategie 'Gent en Garde', waarbij de lokale, korte keten en duurzame voeding in de kijker worden gezet. Daarnaast kreeg het Gentse 'Donderdag Veggiedag'-initiatief wereldwijd navolging. Sint-Niklaas is eveneens 'Donderdag Veggiestad' en organiseert al sinds 2011 de 'Langste Veggietafel'. 

Dagen Zonder Vlees

De bewustwordingscampagne 'Dagen Zonder Vlees' gaat over de impact van onze voedingsgewoontes op het milieu. Het opzet is eenvoudig: veertig dagen zo weinig mogelijk vlees en vis eten. Op die manier wordt de ecologische voetafdruk drastisch naar omlaag gebracht. Een dag veggie eten betekent een besparing van 11 m² op de ecologische voetafdruk, wat overeenkomt met 12 km autorijden. Dit jaar werd de zesde editie van de 'Dagen Zonder Vlees'-campagne georganiseerd. De voorbije jaren deden 90.000 mensen mee, dit jaar staat de teller op meer dan 113.000 deelnemers.

De organisatie achter het burgerinitiatief Dagen Zonder Vlees is heel blij met de deelname van steeds groter wordende groepen. De universiteiten en hogescholen deden al jaren actief mee, en nu speelden ook de steden Gent en Sint-Niklaas hierop in.

'De twee steden hebben een voortrekkersrol. Een groeiende inzet van steden, gemeenten, scholen en bedrijven betekent dat er meer en meer draagvlak is voor een duurzamere toekomst en dat is hoopvol'

Alexia Leysen, organisatie Dagen Zonder Vlees 

Goede concurrentie

Beide steden deden hard hun best, overtuigden zowel inwoners als personeel en zaten elkaar een tijdje nipt op de hielen. De Sint-Niklazenaars en Gentenaars bespaarden samen meer dan 251.000 m², het personeel van beide steden ongeveer 50.000 m². Verhoudingsgewijs hebben de Gentse inwoners gewonnen van de Sint-Niklase bevolking. Het personeel van Stad en OCMW Sint-Niklaas had verhoudingsgewijs dan weer de grootste gespaarde ecologische voetafdruk. Dat brengt de eindstand op 1-1.

Zowel in de groep Gentenaars als in de groep van Sint-Niklazenaren wordt een veggie-etentje ter waarde van 100 € verloot onder de deelnemers.

SDG's

Gent is een officiële ambassadeur van de SDG's -de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties- en heeft als rol om de eerste vijf SDG's, die samen de 'cluster people' vormen, bekend te maken bij het grote publiek. Gent koos ervoor om dat te doen via vijf uitdagingen. Telkens wordt een andere Belgische stad het vuur aan de schenen gelegd rond een SDG. Elk van de vijf uitdagingen is gelinkt aan de sociale pijler van duurzame ontwikkeling.