3 groenblauwe parels in Sint-Niklaas

Drie grotendeels verharde plekken in het Sint-Niklase stadscentrum veranderen straks in groenblauwe, klimaatbestendige plaatsen. Dat gebeurt op de Houtbriel, in de school Forum Da Vinci en bij Turnkring Kracht en Geduld. De stad zette bij een projectoproep van de Vlaamse overheid de schouders onder een groenblauwe samenwerking met deze twee partners. Met 245.000 EUR Vlaamse steun worden deze ingrijpende en ambitieuze plannen straks werkelijkheid.

Op drie locaties ontharden en vergroening brengen, dat was de voorwaarde bij de subsidieoproep ‘Groenblauwe parels’ van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. De stad Sint-Niklaas koos voor de school Forum Da Vinci aan de Parklaan en Turnkring Kracht en Geduld aan de Klein-Hulststraat als partners. Zelf schoof de stad de Houtbriel naar voor als locatie.

In totaal wordt er op deze drie locaties liefst 1.800 m² verharde ruimte uitgebroken. Op elke locatie wordt gezocht naar een zo efficiënt mogelijke inzet van water. Dat leidt tot afkoppelingen van het opvangbare hemelwater van de riolering en buffering op eigen terrein, de aanleg van wadi’s, bijkomende infiltratiezones en hergebruik van regenwater. Vervolgens wordt overal inheemse, streekeigen beplanting voorzien. Bedoeling is om een antwoord te bieden op de problemen die uitdroging van de bodem met zich meebrengt, maar ook om beter bestand te zijn tegen zware neerslag.

Vlaamse steun

In totaal krijgt de stad 245.000 euro Vlaamse steun voor de vergroeningsprojecten op deze drie locaties: 93.750 EUR voor de ingrepen op de Houtbriel, 106.250 voor de ontharding en vergroening van de speelplaats van Forum Da Vinci en 45.000 EUR voor de herinrichting van de sportsite van Turnkring Kracht en Geduld.

Kracht en Geduld

De Turnkring wil de site klimaatbestendig maken, met de herinrichting van de Franse binnenkoer, de kippenkoer en de parking. De Franse binnenkoer wordt onthard om er een sportkoer van te maken, aangelegd met ecologisch materiaal. Dat gebeurt in combinatie met de opvang van regenwater in wadi's. Om het historisch karakter van het gebouw te bewaren, blijft het luifelgedeelte behouden, maar er komt gevelgroen. Op de kippenkoer blijft de kippenren behouden, wat een groot succes is bij de jeugd, maar er komt een tweede wadi bij voor waterinfiltratie. Ook daar is ruimte voor groenaanleg en spelprikkels.

Houtbriel

De stad wil de Houtbriel verder ontharden en vergroenen, net als de achterkant van het Sint-Nicolaasplein. Op de Houtbriel zijn er in een eerste fase al vijf grote plantvakken ingericht. Dat werd door inwoners heel goed onthaald. Daarom zet de stad in op de tweede fase, met een groot plantvak op de Houtbriel met inheemse, streekeigen begroeiingen. Aan de achterkant van het Sint-Nicolaasplein wil de stad elf plantvakken inrichten.

Forum Da Vinci

Forum Da Vinci aan de Parklaan beschikt over een aantal verharde, niet-waterdoorlatende speelplaatsen en parkings. Die wil de school gefaseerd ontharden om vervolgens groen aan te planten en wadi's in te richten. Forum Da Vinci wil op die manier een voorbeeldrol opnemen, zowel naar leerlingen, ouders, personeel als bezoekers van de zomerbar toe. Met deze subsidie pakt de school alvast de speelplaats van de derde graad aan.

Meer info?

Duurzaamheid [at] sint-niklaas.be