Baenslandwijk onthard

Het project ‘Groene lob Baenslandwijk’ heeft een projectsubsidie gekregen van 300.000 EUR. Dit kregen ze op basis van het advies van de jury naar aanleiding van de aanvragen rond thematische stadsvernieuwingsprojecten in het kader van de oproep 2017 ‘Groen in de stad. De kosten kunnen ingebracht worden voor een proefproject rond wateradaptatie en de ontharding en vergroening van private voortuinen in de wijk.

50.000 EUR werd gereserveerd voor het ontharden en vergroenen van private voortuinen in de wijk. Het omvormen van de Baenslandwijk tot groene lob kan alleen gerealiseerd worden mits actieve medewerking van de bewoners. Via een intensief participatietraject werden zij aangespoord om voortuinen te ontharden, vergroenen en waar mogelijk kindvriendelijk in te richten. Circa 11 buurtbewoners toonden zich bereid om deel te nemen aan het project.

In 2021 werden reeds 6 van de 11 voortuinen aangelegd. In het najaar van 2022 zullen de overige 5 voortuinen ook aangelegd worden.