Het klimaatplan van Sint-Niklaas

Sint-Niklaas heeft een klimaatplan opgemaakt. Dit klimaatplan bevat de krijtlijnen om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te reduceren. Om dit te bereiken zullen burgers, bedrijven en verenigingen sterk moeten samenwerken.

Wat houdt het klimaatplan in?

De stad ondertekende in 2014 het Europese Burgemeestersconvenant. Hiermee engageren we ons om een daling van de CO2-uitstoot te realiseren op ons grondgebied. Concreet betekent dit dat de stad in 2020 20% minder CO2 wil uitstoten dan in het referentiejaar (2011). Om dit te realiseren werden 71 acties geformuleerd, verspreid over verschillende sectoren, nl. huishoudens, industrie, mobiliteit, diensten en hernieuwbare energie.

De belangrijkste acties zijn: energiebesparing door dak- en muurisolatie en door gedragsverandering, omzetten van autokilometers naar fietskilometers, verduurzamen van voertuigen, inzetten op win- en zonne-energie en het optimaliseren en efficiënter maken van processen bij de industrie en handelaars.

Sint-Niklaas klimaatneutraal

Daarnaast ging de stad ook de uitdaging aan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat de stad tegen dan geen negatieve invloed meer heeft op het klimaat. Een klimaatneutrale en leefbare stad staat garant voor meer levenskwaliteit en comfort, meer groen, minder drukte en lawaai, meer ruimte en tijd voor sociale interacties en plaats voor een duurzame lokale economie.

Klimaatverandering

De klimaatverandering is een feit. We moeten ons dus niet enkel inspannen om deze verandering zoveel mogelijk te beperken, maar we moeten ons ook aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatopwarming. Het klimaatplan bevat daarom ook adaptatiemaatregelen om de stad weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering.