Netwerkmoment Lokale voedselstrategie!

Een voedselstrategie is een proces dat inzet op de verandering van het bestaande voedselsysteem. Dit kan op verschillende niveaus gebeuren: op wereldniveau (macroschaal), nationaal niveau (mesoschaal) en lokaal niveau (microschaal). De laatste jaren gaan steeds meer steden en gemeenten op zoek naar lokale oplossingen om het voedselsysteem te verduurzamen. Bij de uitwerking van een voedselstrategie op microschaal spreken we over een ‘lokale voedselstrategie’.

Samenwerkingen stimuleren

In 2021 begon een traject waarbij er vier workshops voor verschillende stakeholders op de agenda staan. Bedrijven, landbouwers, scholen, middenveldorganisaties, openbare instellingen en stadsbewoners worden uitgedaagd om mee te werken aan de lokale voedselstrategie. Momenteel zijn er drie waardevolle workshops achter de rug. Als laatste workshop wil de stad Sint-Niklaas graag de input van vorige workshops verzilveren. Uit de vorige workshops blijkt dat het organiseren van netwerkmomenten een noodzaak zijn om grote stappen vooruit te zetten in de lokale voedselstrategie. We streven er naar om gelijkgezinden of mensen met éénzelfde droom bij elkaar te brengen om zo mogelijke samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Netwerkmoment

Op 30 september 2021 organiseert de stad Sint-Niklaas in samenwerking met Avansa Waas-en-Dender een after work netwerkmoment lokale voedselstrategie. Dit netwerkmoment sluit het traject van de opstart van de lokale voedselstrategie af. Tijdens dit netwerkmoment krijgen stakeholders en geïnteresseerden de kans om elkaar te leren kennen, inspireren en versterken. Ook is het nog een unieke kans om nog input te geven op de lokale voedselstrategie van Sint-Niklaas. Op het netwerkmoment komen tal van boeiende sprekers en is er een standenmarkt met verschillende organisaties die paraat staan voor het publiek.

Meer info

Voor meer informatie of vragen kan u terecht bij het team van duurzaamheid via duurzaamheid [at] sint-niklaas.be.