Overal Stroomversnellers: 688 keer bedankt!

Jullie brachten massaal jullie stem uit voor één van onze duurzame energieprojecten. Dankzij jou haalden we ons doel, en draagt de Vlaamse Overheid een steentje bij om de projecten te realiseren: duurzame verlichting in sporthal De Mispelaer en kinderdagverblijf Hermelijn, en zonnepanelen voor het nieuwe buurtcentrum Paterssite. Weer een stapje vooruit naar een klimaatneutraal Sint-Niklaas! 

Zonnepanelen voor gemeenschapscentrum Paterssite

De voormalige kloostersite kwam grotendeels leeg te staan na het vertrek van de laatste paters en het stopzetten van de eredienstwerking. In het masterplan kreeg de kerk een gemeenschapsfunctie ter vervanging van de op de site aanwezige parochiezaal. Voor de kerk werd een helder architecturaal concept uitgewerkt met mogelijkheden voor compartimentering met behoud van de ruimtelijkheid van het gebouw. Er wordt ingezet op isolatie en luchtdichtheid van de buitenschil met respect voor de historische architectuur en maximaal comfort voor de gebruiker: zolderisolatie, voorzetramen, vloerisolatie en luchtdichtheid van de toegangen. Een sterk verlaagde warmtebehoefte maakt lage temperatuur systemen voor verwarming mogelijk: vloerverwarming als basisverwarming, aangevuld met luchtverwarming in combinatie met ventilatie met warmterecuperatie. Met een geothermische warmtepomp als energiebron, aangevuld met zonnepanelen wordt maximaal ingezet op hernieuwbare energie.

Duurzame verlichting voor sporthal De Mispelaer

In het kader van het stedelijk Energiezorgplan, een hele reeks maatregelen om het stadspatrimonium energiezuiniger en duurzamer te maken, wordt de verlichting in de sporhal De Mispelaer in deelgemeente Nieuwkerken vernieuwd. De verlichting wordt vervangen door nieuwe LED-verlichting, die veel energiezuiniger is dan de huidige TL-verlichting. Behalve de relighting wordt de energieprestatie van de sporthal ook op tal van andere vlakken verbeterd: recent werd de verwarmingsinstallatie vernieuwd om het gasverbruik te reduceren, momenteel loopt een dakrenovatiedossier waarbij het dak vernieuwd en beter geïsoleerd wordt. Nadien zullen ook nog PV-panelen op het dak van de sporthal geïnstalleerd worden, zodat de elektriciteit die de nieuwe verlichting nog zal verbruiken op een duurzame manier geproduceerd wordt.

Duurzame verlichting voor kinderdagverblijf Hermelijn

n het kader van het stedelijk Energiezorgplan, een hele reeks maatregelen om het stadspatrimonium energiezuiniger en duurzamer te maken, wordt alle verlichting in het stedelijk kinderdagverblijf Hermelijn vernieuwd. Zowel de verlichting in alle lokalen in het gebouw, als de buitenverlichting aan de toegangen, de fietsenstalling en de tuin wordt vervangen door nieuwe LED-verlichting, die veel energiezuiniger is dan de huidige TL- en halogeenverlichting. Waar nuttig wordt de bediening van de verlichting geautomatiseerd, zodat de verlichting niet onnodig blijft branden. De keuze van de nieuwe verlichtingstoestellen garanderen ook een betere lichtverdeling in de ruimte en vermijden verblinding voor de kindjes wanneer die op hun rug liggen voor verzorging. Niet alleen de energieprestatie zal dus verbeteren, maar ook het comfort. Bovendien worden binnenkort ook PV-panelen op het dak van het kinderdagverblijf geïnstalleerd, zodat de elektriciteit die wordt verbruikt duurzaam zal zijn.