Overal Stroomversnellers: stem op jouw favoriete energieproject

Het Vlaams Energieagentschap daagt Sint-Niklaas en haar burgers uit: engageer je voor een lokaal energieproject, en win startkapitaal om de populairste projecten mogelijk te maken. Voor onze stad schoven we drie projecten naar voor: de renovatie van de Paterssite, de relighting van sporthal De Mispelaer en de relighting van kinderdagverblijf Hermelijn. Stem op jouw favoriete project via www.stroomversneller.be en help ons de 50.000 EUR startkapitaal binnen te halen! 

Zin om onze stad een duurzaam duwtje in de rug te geven? Stem dan voor zondag 7 oktober op je favoriete energieproject. Als voldoende inwoners hetzelfde doen, dan draagt ook de Vlaamse overheid haar steentje bij.

Surf naar www.stroomversneller.be en selecteer "Sint-Niklaas". Geef één van onze drie projecten jouw stem. Deel gerust met vrienden, collega's, familie... want we hebben in totaal 599 stemmen nodig om ons doel te bereiken, en maar liefst 76.028 EUR startkapitaal te verdienen!

Benieuwd naar onze projecten? We stellen ze hieronder graag aan je voor!

Relighting sporthal De Mispelaer

In het kader van het stedelijk Energiezorgplan, een hele reeks maatregelen om het stadspatrimonium energiezuiniger en duurzamer te maken, wordt de verlichting in de sporhal De Mispelaer in deelgemeente Nieuwkerken vernieuwd. De verlichting wordt vervangen door nieuwe LED-verlichting, die veel energiezuiniger is dan de huidige TL-verlichting. Behalve de relighting wordt de energieprestatie van de sporthal ook op tal van andere vlakken verbeterd: recent werd de verwarmingsinstallatie vernieuwd om het gasverbruik te reduceren, momenteel loopt een dakrenovatiedossier waarbij het dak vernieuwd en beter geïsoleerd wordt. Nadien zullen ook nog PV-panelen op het dak van de sporthal geïnstalleerd worden, zodat de elektriciteit die de nieuwe verlichting nog zal verbruiken op een duurzame manier geproduceerd wordt.

De stad Sint-Niklaas ondertekende in 2014 het Burgemeestersconvenant en stelde een klimaatplan op dat in april 2015 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Het klimaatplan geeft een overzicht van de maatregelen waarop de stad wil inzetten om in 2020 de totale stedelijke CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen. Het energiezuiniger maken van gebouwen is hierin een zeer belangrijk onderdeel. Heel wat mensen maken wekelijks gebruik van de faciliteiten van de sporthal. Naast een verhoogde energiezuinigheid zal de relighting ook zorgen voor een verhoogd sportcomfort.

Stem voor dit project!

Relighting kinderdagverblijf Hermelijn

In het kader van het stedelijk Energiezorgplan, een hele reeks maatregelen om het stadspatrimonium energiezuiniger en duurzamer te maken, wordt alle verlichting in het stedelijk kinderdagverblijf Hermelijn vernieuwd. Zowel de verlichting in alle lokalen in het gebouw, als de buitenverlichting aan de toegangen, de fietsenstalling en de tuin wordt vervangen door nieuwe LED-verlichting, die veel energiezuiniger is dan de huidige TL- en halogeenverlichting. Waar nuttig wordt de bediening van de verlichting geautomatiseerd, zodat de verlichting niet onnodig blijft branden. De keuze van de nieuwe verlichtingstoestellen garanderen ook een betere lichtverdeling in de ruimte en vermijden verblinding voor de kindjes wanneer die op hun rug liggen voor verzorging. Niet alleen de energieprestatie zal dus verbeteren, maar ook het comfort. Bovendien worden binnenkort ook PV-panelen op het dak van het kinderdagverblijf geïnstalleerd, zodat de elektriciteit die wordt verbruikt duurzaam zal zijn.

De stad Sint-Niklaas ondertekende in 2014 het Burgemeestersconvenant en stelde een klimaatplan op dat in april 2015 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Het klimaatplan geeft een overzicht van de maatregelen waarop de stad wil inzetten om in 2020 de totale stedelijke CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen. Het energiezuiniger maken van gebouwen is hierin een zeer belangrijk onderdeel. Heel wat gezinnen maken dagelijks gebruik van de faciliteiten van het kinderdagverblijf. Naast een verhoogde energiezuinigheid zal de relighting ook zorgen voor een verhoogd gebruiks- en belevingscomfort.

Stem voor dit project!

Omvorming Paterskerk tot gemeenschapscentrum binnen een globaal duurzaamheidsproject voor de Paterssite

De voormalige kloostersite kwam grotendeels leeg te staan na het vertrek van de laatste paters en het stopzetten van de eredienstwerking. In het masterplan kreeg de kerk een gemeenschapsfunctie ter vervanging van de op de site aanwezige parochiezaal. Voor de kerk werd een helder architecturaal concept uitgewerkt met mogelijkheden voor compartimentering met behoud van de ruimtelijkheid van het gebouw. Er wordt ingezet op isolatie en luchtdichtheid van de buitenschil met respect voor de historische architectuur en maximaal comfort voor de gebruiker: zolderisolatie, voorzetramen, vloerisolatie en luchtdichtheid van de toegangen. Een sterk verlaagde warmtebehoefte maakt lage temperatuur systemen voor verwarming mogelijk: vloerverwarming als basisverwarming, aangevuld met luchtverwarming in combinatie met ventilatie met warmterecuperatie. Met een geothermische warmtepomp als energiebron, aangevuld met zonnepanelen wordt maximaal ingezet op hernieuwbare energie.

De stad Sint-Niklaas ondertekende in 2014 het Burgemeestersconvenant Het klimaatplan geeft een overzicht van de maatregelen waarop de stad wil inzetten om in 2020 de totale stedelijke CO2-uitstoot met minstens 20% te verminderen. Het energiezuiniger maken van gebouwen is hierin een zeer belangrijk onderdeel. De herbestemming van de Paterskerk vormt de eerste fase binnen het stadsvernieuwingsproject op de voormalige Paterssite.Het project creëert een aanzienlijke meerwaarde voor de buurt door toename van openbaar groen, diversifiëren van het woonaanbod en verbetering van faciliteiten voor verenigingen en buurtwerking. Er werd een integrale duurzaamheidsambitie ontwikkeld met o.a. aandacht voor energiebehoefte, water, mobiliteit en gedeeld gebruik. Met dit project wil het stadsbestuur inspiratie geven voor stadsontwikkelingsprojecten van andere actoren. Het deelproject Paterskerk toont dat aan dat energie-efficiënte reconversie van monumentale , historische gebouwen mogelijk is.

Stem voor dit project! 

Dit project sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde naties, namelijk SDG 7 'betaalbare en duurzame energie', SDG 11 'duurzame steden en gemeenschappen' en SDG 13 'klimaatactie'.