Sint-Niklaas lanceert klimaatplan met pioniers

Door de ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2014 engageert de stad zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 te reduceren met 20%. Om dit te bereiken zullen burgers, bedrijven en verenigingen sterk moeten samenwerken.

Een netwerk van pioniers

Pioniers zijn ontwikkelaars, voortrekkers en inspirators. het zijn bedrijven, verenigingen en overhiedsinstellingen die samen het engagement opnemen om de doelstelling van het Burgemeestersconvenant te realiseren in onderlinge samenwerking. De pioniers werden betrokken bij de opmaak van het klimaatplan tijdens verschillende pionierssessies. Op de pionierssessies worden ideeën gegeven, samenwerking gesmeed en de basis van vele klimaatacties gelegd. De pioniers nemen het eigenaarschap op van acties en creëren draagvlak bij hun leden of personeelsleden. Doordat al deze partners over het klimaat communiceren, vergroot de kans op slagen van de klimaatdoelstellingen.

De stad als partner

De stad Sint-Niklaas is een gelijkwaardige partner in het netwerk van pioniers. De stad engageert zich om de pionierssessies als vast structuur te behouden om de lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Daarnaast zullen klimaatlabo's georganiseerd worden. Dit zijn thematische sessies voor pioniers en andere betrokkenen om thema's zoals woon-werkverkeer, energiemonitoring, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit,... uit te diepen.

Op 8 mei ondertekenden alle pioniers hun klimaatengagement.