Sint-Niklaas onthard en vergroent

In tal van projecten zet Sint-Niklaas in op ontharden en vergroenen van de openbare ruimte. Zo wordt in de Kardinaal Cardijnlaan (de straat van de toekomst) 50% van de verharding weggehaald, krijgt de Kouter in Belsele waterdoorlatende verharding en gevelgroen en zal ook de parking aan de academies in de toekomst onthard en van groen voorzien worden. Met deze ingrepen wil de stad zich wapenen tegen de klimaatveranderingen en een aangename (leef)omgeving creëren.

Waarom ontharden?

De bodem en de open ruimte vervullen veel functies die het ecologisch evenwicht in stand te houden. Als een verharding de bodem afdicht, gaan al die functies verloren. In het kader van de klimaatverandering willen we de functies van de bodem en de open ruimte behouden door onze bodem zo weinig mogelijk af te dichten. Ontharden pakt vele uitdagingen tegelijk aan.

Wat zijn de voordelen?

  • Een betere bodemkwaliteit: afgedichte bodems verliezen vrijwel al hun functies. Door ontharding kan de bodem zijn functies (biodiversiteit, humusopbouw, koolstofopslag, …) herstellen.
  • Voedselproductie: ontharden biedt kansen om verharde oppervlakken te verwijderen en de bodem te herstellen voor voedselproductie.
  • Aangenamere leefomgeving: ontharden gaat hand in hand met het creëren van meer open ruimte en vergroening. Zo bieden we kansen voor het verbeteren van de leefomgeving en het verhogen van de leefkwaliteit.
  • Grote biodiversiteit: de extra ruimte voor groen kan zorgen voor een grotere biodiversiteit.
  • Koelere steden: verharding absorbeert warmte en straalt die terug uit, waardoor de temperatuur sterk verhoogt in verharde omgevingen. Ontharding en meer groen verminderen het hitte-eilandeffect.
  • Minder wateroverlast: ontharden is een bescherming tegen overstromingen en droogte. Het verhoogt de veerkracht van ons watersysteem.
  • Betere luchtkwaliteit: Door te ontharden (wegen, langs wegen, andere ruimtes…) en de ruimte van groen te voorzien, maken we onze lucht gezonder.

 

Meer info: duurzaamheid [at] sint-niklaas.be