Stad Sint-Niklaas geeft steun aan scholen voor een groene speelplaats

Zeven scholen stelden zich in het schooljaar 2020-2021 kandidaat voor de projectoproep vergroening van de speelplaatsen: Gavertje Vier, De Droomballon, De Tovertuin, De Ritsheuvel, Sint-Catharinaschool, Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Watermolendreef en de Jonatanschool.

Het stadsbestuur gaf een aantal criteria mee waarop de scholen zijn beoordeeld. De criteria zijn: participatie van de leerlingen, betrokkenheid van ouders, leerkrachten en directie, ruimte voor vergroening, visie op vergroening, openstellen van de speelplaats op bepaalde momenten buiten de schooluren.

Net als bij de vorige projectoproepen is het openstellen van de speelplaats buiten de schooluren ook nu weer een belangrijk criterium. Omdat er steeds minder ruimte is voor kinderen om buiten te spelen, zou een groene speelplaats dé buurtspeeltuin bij uitstek kunnen worden. Uiteraard zijn er grenzen aan het openstellen en wordt er niet gevraagd om de speelplaats permanent open te stellen.

In functie van de kwaliteit van de presentatie die de scholen digitaal aan de jury hebben voorgesteld werd beslist een bepaald budget uit te keren aan volgende scholen: 11.000 EUR Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie Watermolendreef, 10.000 EUR De Ritsheuvel, 9.000 EUR Sint-Catharinaschool Tinel, 7.000 EUR Jonatanschool Berkenboom, 6.000 EUR De Tovertuin, 2.000 EUR Gavertje Vier, 0 EUR De Droomballon.

Schets voor de speelplaats van OLVP in de Watermolendreef opgemaakt door ontwerpbureau Fris in het landschap.