Dier in de Kijker

Een nieuw jaar, een nieuw dier in de kijker. Hoewel, er zijn uitzonderingen. De kerkuil was namelijk twee jaar het favoriete dier van de Sint-Niklazenaren. Hoog tijd voor een nieuwe verkiezing! Welk dier geniet het komende jaar de bijzondere aandacht van onze inwoners?

Keuze 1: de pad

Niet moeders mooiste, de pad: een vrij groot, zwaar gebouwd en plomp amfibie met een opvallend wrattige huid. We kennen ze vooral van de jaarlijkse grote paddentrek. Elk jaar, vanaf de eerste zachte voorjaarsnacht (meestal begin maart) ontwaken de padden uit hun winterslaap, en trekken ze massaal van hun overwinteringsplek naar een poel of vijver om zich voort te planten. Daar gaat het vaak mis: rond de voortplantingspoelen liggen natuurlijke vijanden op de loer. Als ze al aan de poel geraken, want nog vaker worden kikkers slachtoffer van het verkeer tijdens hun grote oversteek. 

Kies je voor de pad? Zo kan je hem nu al helpen: matig je snelheid wanneer je op een zachte, miezerige avond in maart de weg op moet en een paddenverkeersbord ziet. Of nog beter, sluit je aan bij een paddenoverzetactie in je buurt. Na de voortplantingsperiode verstopt de pad zich overdag op koele, vochtige plekjes. Een houtstapel, een hoop takken en bladeren, een composthoop of een rommelhoekje in de tuin vormen de ideale schuilplek.

Keuze 2: de egel

Al is 'ie niet zo aaibaar, de egel scoort wel hoge schattigheidspunten. Je herkent hem aan zijn stekelvacht en zijn gewoonte om zich bij gevaar op te rollen. Helaas is de egel in Vlaanderen het belangrijkste verkeersslachtoffer onder de zoogdieren. Per jaar zouden ruwweg 230.000 tot 350.000 egels in het verkeer sneuvelen, meestal in de zomer, met een piek in juni en juli wanneer de mannetjes op zoek gaan naar de vrouwtjes.

Kies je voor de egel? Zo kan je hem nu al helpen: zorg dat een egel makkelijk van jouw tuin naar die van de buren kan gaan, zonder dat hij daarvoor via de straat moet. Kies voor een haag of houtkant in plaats van een omheining, of voorzie een paar egelpoortjes die voorkomen dat egels vast komen te zitten. Laat bladeren, een takkenhoop, boomstronken of een composthoop in de tuin liggen, zodat egels hieronder een nest kunnen maken. Ruim een composthoop nooit op voor je gecontroleerd hebt of er geen egel in slaapt. Van juli tot oktober kan er zelfs een moederegel met jongen in zitten. Wil je een egel in jouw tuin een fijn onderkomen geven, dan kan je ook een egelnestkast aankopen of zelf in elkaar timmeren.

Keuze 3: de vlinder

Van alle deelnemers aan de Dier in de Kijker-verkiezing is de vlinder ongetwijfeld de mooiste... en de veelzijdigste. Met hun grote verscheidenheid en gevarieerde ecologie zijn vlinders waardevolle indicatoren van de kwaliteit van ons leefmilieu. Vlinders hebben nood aan bloemen om van te eten, waardplanten om eitjes in te leggen, planten om in te schuilen en wilde hoekjes om te overwinteren. Dat vinden ze tegenwoordig niet meer zo gemakkelijk, en dus worden vlinders steeds zeldzamer. 

Kies je voor de vlinder? Zo kan je hem nu al helpen: zet inheemse planten en laat brandnetels en distels staan. Creëer hoogtes en laagtes in je vegetatie, het is een herkenningspunt en uitkijkpost voor vlinders. Leg beschutte hoekjes aan met hagen en heggen. Ruim je tuin in de winter niet te hard op zodat eitjes, rupsen en poppen kunnen overleven. Vlinders zijn dol op de plantjes in de moes- en kruidentuin. Laat vruchten van je fruitboom voor hen op de grond liggen, of maak een voedertafel met rottend fruit. Overtuig ook je buren om mee te doen: hoe groener je omgeving, hoe meer vlinders en soorten er in jouw tuin te zien zullen zijn!

Keuze 4: de zwaluw

De zwaluw is een kleine zwart-witte zangvogel die zich thuis voelt tussen de mensen. Toch staat de soort de laatste jaren meer en meer onder druk. De huiszwaluw houdt immers niet van nieuwe en gerenoveerde gebouwen, waardoor het aanbod aan potentiële nestplaatsen de laatste decennia in vrije val is.

Kies je voor de zwaluw? Zo kan je hem nu al helpen: stel dakrenovaties uit tot na het broedseizoen (september), zodat de vogels niet worden gestoord in hun broedactiviteit. Plaats kunstnesten, zodat de zwaluw sneller de weg vindt naar de ideale broedplek onder je dak. Voorzie buiten een modderpoel en eventueel wat stro zodat de zwaluw steeds toegang heeft tot voldoende nestmateriaal. Heb je last van hun uitwerpselen? Monteer gewoon een plankje een halve meter onder het nest en je muren en ramen zullen niet meer besmeurd worden.

Heb je je favoriet gekozen? Vul het stemformulier in via www.sint-niklaas.be/dierindekijker. Als jouw dier in de kijker wint, maak je misschien wel kans op een leuke prijs!