Een nieuwe poel laten graven of je verwaarloosde poel of sloot laten herstellen? Dat loont!

Wie zijn sloot of poel wil laten herstellen maakt kans op een subsidie tot 70 %. Het Regionaal Landschap regelt alle werken. 

Sloten en poelen hebben een grote landbouw-, erfgoed-, natuur- en landschapswaarde. Zo verbinden sloten natuurgebieden met elkaar, waardoor dieren zich veilig van het ene naar het andere gebied kunnen verplaatsen. Verwijder je modder uit een poel of sloot, dan verbetert de biotoopwaarde van de waterpartij. Want als het water zijn helderheid herwint, duiken allerlei waterplanten en dieren op: kikkers en salamanders bijvoorbeeld, maar ook ijsvogels en blauwe reigers. Is de verwijderde modder onvervuild, dan is het slib even nuttig als compost en verbetert het de grond. Tot slot zijn sloten en poelen karakteristiek voor onze streek. Ze zijn vaak erg oud en vertellen veel over hoe onze overgrootouders met het landschap omgingen.

Afhankelijk van de plaats waar jouw sloot of poel zich bevindt, kan Regionaal Landschap Schelde-Durme dankzij middelen van de Provincie Oost-Vlaanderen tot 70 % van de ruimingskosten financieren. Voor gratis advies kan je terecht op landschap [at] rlsd.be of 052 33 89  10. Meer info vind je hier