Het veegplan

Het stadsbestuur houdt straten en pleinen rein volgens een veegplan. Elke straat wordt hierbij jaarlijks minimaal één keer tot maximaal vier keer per jaar onder handen genomen. Veel aandacht gaat daarbij uit naar communicatie en sensibilisering, om zoveel mogelijk inwoners te winnen voor de principes van het ecologisch groenbeheer. De uitvoering van het veegplan in de straten waar parkeerverbod wordt geplaatst tijdens de werken, is strikt vastgelegd in een veegplan.