Klink mee op de toekomst van de Stedelijke Milieuraad!

Sint-Niklaas inspireerde Stramin, de stedelijke adviesraad voor milieu en natuur!

Dankzij de massaal ingevulde online enquête en jullie enthousiaste inzet en input tijdens het Stramin-Café van 30 november 2016 en 24 januari 2017 kregen we heel wat ideeën voor een groener en milieuvriendelijker Sint-Niklaas en de ideale manier om deze uit te werken en te realiseren.

We willen jullie graag uitnodigen op dinsdag 21 maart 2017 om 19.30 uur in de Gerard Cremerzaal, in kasteel Walburg, Romain De Vidtspark te Sint-Niklaas voor de voorstelling van het resultatenrapport door Tri.zone en De Wakkere Burger en adviezen voor volgende stappen.

Welke acties kunnen op korte en langere termijn door en met wie ondernomen worden?

Wat gaan het dagelijks bestuur - de algemene vergadering - de individuele leden - de milieudienst 'morgen' doen om deze toekomst concreet te maken?

Als afsluiter heffen we een glas op de toekomst tijdens een receptie.

Wij hopen opnieuw te mogen rekenen op jullie talrijke aanwezigheid!