Operatie perforatie

Water moet kunnen infiltreren in de bodem. Dit is de meest evidente manier om wateroverlast te vermijden. Maar hoe kan dit als heel veel pleinen, parkings, straten, particuliere opritten,... volledig verhard zijn? 

Operatie perforatie

Met de campagne 'Operatie perforatie' willen Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte zoveel mogelijk gemeentebesturen, scholen, bedrijven, verenigingen en individuele burgers aanmoedigen om zo veel mogelijk terreinen te ontharden. Dit kan door het wegnemen van verharding op speelplaatsen, het inrichten van geveltuintjes in een wijk, het vervangen van betstrating door waterdoorlatende betonstraatstenen met een verbrede voeg,...

Aquafin stelt 100.000 EUR ter beschikking aan één of meerdere projecten op kleinschalig niveau. 

Bekijk het hele project op www.operatieperforatie.be en dien je dossier tot 15 oktober 2018 in via www.operatieperforatie.be/aquafinprijs.