Projectoproep groene speelplaats

Buiten spelen is voor kinderen nog altijd één van hun favoriete bezigheden, maar het is niet evident daar nog ruimte voor te vinden in hun buurt. Dat maakt de schoolspeelplaats belangrijker dan ooit.

De stad speelt in op deze nood door zowel in 2017 als in 2018 een oproep te lanceren om de schoolspeelplaats te vergroenen. Er is een bedrag van 45.000 euro voorzien om de geselecteerde vergroeningsprojecten te ondersteunen.

Kinderen spenderen een behoorlijk deel van hun tijd op de speelplaats en daarom is het belangrijk dat dit een kwaliteitsvolle buitenruimte is. De gemiddelde speelplaats is echter vaak grijs, vlak, monotoon en weinig prikkelend. Bij investeringen wordt vaak gegrepen naar dure speeltuigen en rubberen tegels waar teveel kinderen 'om beurt' eens op spelen. Met deze projectoproepen richt de stad zich naar scholen die ervoor kiezen om het anders aan te pakken.

Projectoproep

De stad lanceert zowel in 2017 als in 2018 een oproep om de schoolspeelplaats te vergroenen. Er is telkens 45.000 euro voorzien om de geselecteerde vergroeningsprojecten te ondersteunen. De ondersteuning kan door de jury zowel toegewezen worden voor de opmaak van het ontwerp als voor de uitvoering van de vergroening.

Criteria

Op basis van onderstaande criteria zal een selectie gemaakt en de omvang van de subsidie bepaald worden:

  • participatie van de leerlingen
  • betrokkenheid van de leerkrachten, het schoolbestuur, de directie en de ouders
  • ruimte voor vergroening
  • visie op vergroening

Openstellen van de speelplaats

Aangezien er steeds minder ruimte is voor kinderen om buiten te spelen, zou de groene speelplaats dé buurtspeeltuin bij uitstek kunnen worden. Uiteraard zijn er grenzen aan het openstellen en wordt er niet gevraagd om de speelplaats permanent open te stellen. Misschien kan een woensdagnamiddag of een dag in het weekend wel? De stad daagt de scholen uit hier al even over na te denken.

Hoe deelnemen?

Elke school kan deelnemen door simpelweg voor 12 november een mailtje te sturen naar duurzaamheid [at] sint-niklaas.be (duurzaamheid [at] sint-niklaas.be). Vervolgens wordt de school (en alle betrokkenen) uitgenodigd op woensdagnamiddag 21 november om hun visie en ideeën te komen toelichten. Nadien zal de jury bepalen welke school met welk budget van start zal kunnen gaan.