Projectoproep groene speelplaatsen

Heeft uw school ideeën rond het vergroenen van de schoolomgeving? Dromen de leerlingen van een groene speelplaats? Kinderen spenderen een behoorlijk deel van hun tijd op de speelplaats en daarom is het belangrijk dat dit een kwaliteitsvolle buitenruimte is.

De gemiddelde Vlaamse speelplaats is echter vaak grijs, vlak, monotoon en weinig prikkelend. Er bestaat een grote wens om speelplaatsen uitdagender en avontuurlijker te maken. Een groene speelplaats biedt enorm veel motorische en geestelijke voordelen. Heel wat wetenschappelijke studies wijzen op het belang van natuur in de schoolomgeving, zowel voor de ontwikkeling van de leerlingen in het algemeen als voor hun milieugedrag en voor de leefomgeving. Kiezen jullie als school ook voor een groene aanpakken?

Projectoproep

De stad lanceert terug een oproep om de schoolspeelplaats te vergroenen. Er is een bedrag van 45.000 EUR voorzien om de geselecteerde vergroeningsprojecten te ondersteunen. De ondersteuning kan door de jury zowel toegewezen worden voor de opmaak van het ontwerp als voor de uitvoering van de vergroening.

Openstellen van de speelplaats

Aangezien er steeds minder ruimte is voor kinderen om buiten te spelen, zou de groene speelplaats dé buurtspeeltuin bij uitstek kunnen worden. Uiteraard zijn er grenzen aan het openstellen en wordt er niet gevraagd om de speelplaats permanent open te stellen. Misschien kan een woensdagnamiddag of een dag in het weekend wel? De stad daagt de scholen uit hier al even over na te denken.

Criteria

Op basis van onderstaande criteria wordt een selectie en het bedrag van de subsidie bepaald:

  • participatie van de leerlingen
  • betrokkenheid van leerkrachten, het schoolbestuur, de directie en de ouders
  • ruimte voor vergroening
  • visie op vergroening
  • openstellen van de speelplaats buiten de schooluren
  • eetbaar groen

Hoe deelnemen?

Elke school kan deelnemen door simpelweg voor vrijdag 3 november 2023 het inschrijvingsformulier via mail terug te bezorgen naar duurzaamheid [at] sint-niklaas.be. Vervolgens wordt de school uitgenodigd op woensdagnamiddag 15 november 2023 om hun visie en ideeën te komen toelichten. Nadien zal de jury bepalen welke school met welk budget van start zal kunnen gaan.

Komt deze oproep te vroeg voor jouw school? Geen nood: aan het begin van het schooljaar 2024-2025 wordt een gelijkaardige oproep gelanceerd.