Zonder is gezonder: Pesticiden? Nee, dank u!

Om ons milieu en je gezondheid te beschermen gelden sinds 1 januari 2015 strengere regels voor pesticidengebruik. Wij doen het zonder, jij toch ook?

Het beheer van openbare parken en straten in Vlaanderen moet sinds 2015 pesticidenvrij. Ook de scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen onderhouden hun tuinen, speelplaatsen en parkeerterreinen nu zonder pesticiden.

  • Trottoirs en bermen

Trottoirs en bermen zijn ook openbaar domein. Pesticiden zijn hier verboden. Ook als het onderhoud ervan door de bewoner of de beheerder van het gebouw gebeurt, moet dit pesticidenvrij.

  • Private terreinen

    Ook private sporttereinen, private recreatiedomeinen en verharde (bedrijfs)terreinen groter dan 200 m² vallen onder de regelgeving. Hier geldt: pas in laatste instantie een minimum aan pesticiden inzetten, enkel op gerichte plekken! 

  • Waterlopen

    Overal geldt het verbod om binnen een zone van zes meter langs een waterloop pesticiden te gebruiken. Voor de land- en tuinbouw geldt een specifieke regeling.

Meer info: www.vmm.be/zonderisgezonder