Energiecoach Sint-Niklase scholen

Schoolgebouwen zijn vaak erg verouderd, waardoor veel energieverlies optreedt. Om een proactief energiebeheer voor al deze schoolgebouwen te realiseren, werd een energiecoach aangesteld. Haar voornaamste opdracht? Het energieverbruik doen dalen door het invoeren van laagdrempelige acties!

Wat kan de energiecoach voor jouw school doen?

  • Uitvoeren van energie-audits

  • Voorstellen en evalueren van energiebesparende maatregelen

  • Adviseren bij energiebesparende renovaties
  • Begeleiding bij fondsenwerving of subsidiedossiers

De nauwgezette opvolging van de energiecoach leidt effectief tot energiereductie en tot financiële besparingen. Bovendien kadert dit project binnen de klimaatdoelstellingen van de stad, en help je als school de CO2-uitstoot verminderen!

Neem contact op met de energiecoach via evelien.cruyplandt [at] energiecoachsintniklaas.be