Provinciale steun voor circulaire ketenprojecten

De Provincie Oost-Vlaanderen wil circulaire samenwerking bevorderen tussen ondernemingen, lokale overheden, kennisinstellingen en andere organisaties.

Heeft jouw organisatie projecten op het oog die als doel hebben om producten, processen of diensten circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren? Dan komen deze in aanmerking voor een maximale subsidie van 25 000 EUR. De oproep loopt tot 30 september 2022.

Meer info kan je vinden op: https://bit.ly/3mN4zPa