Stad Sint-Niklaas ontvangt Circubuild-award

Stad Sint-Niklaas heeft de Circubuild-award gekregen. Die prijs bekroont pionierswerk op vlak van circulair bouwen.
 

Circubuild is een nieuwsplatform over en voor de circulaire bouwsector. Het heeft ook de Circubuild-award in het leven geroepen, die de verdienste van mensen en organisaties erkent die pionierswerk leveren op vlak van circulair bouwen. De winnaar van de award geeft de onderscheiding telkens door aan een volgende winnaar.

De stad Sint-Niklaas is de meest recente winnaar van de Circubuild-award. De stad kreeg de prijs op de Circulair Real Estate in Antwerpen, een jaarlijks evenement dat projectontwikkelaars, aannemers en andere actoren uit de bouw- en vastgoedwereld samenbrengt om hen te inspireren over circulair bouwen. De stad kreeg de award uit handen van Tomas Ooms van ontwerp- en onderzoekpraktijk 'Studio Tuin en Wereld'. De stedelijke adviseur circulaire economie Annelies De Gendt en schepen voor Economie Ine Somers namen de award in ontvangst.

Circulaire ambities

Sint-Niklaas is al langer bezig met circulaire inspanningen. De grote stap in dit verhaal wordt de uitbouw van de circulaire en sociale broedplaats Cocon aan de Heistraat. Studio Tuin en Wereld van Tomas Ooms werkt mee aan het project Cocon. "De stad Sint-Niklaas toont met dit project hoe stadsbesturen wél resoluut voor circulair bouwen kunnen kiezen", motiveert Tomas Ooms zijn keuze.

Voor het project Cocon wordt een voormalig fabrieksgebouw omgevormd tot een plek waar het hele circulaire toekomstverhaal vorm krijgt. De stad trekt de circulaire ambities meteen door in het bouwtraject. "Mooi is dat de stad daarbij een integrale aanpak hanteert. Zo wordt elk gebouw in Sint-Niklaas dat moet verdwijnen voortaan beschouwd als materialenbank. Zo krijgen in Cocon het hout, een aantal luifels en verhardingen afkomstig van de heraanleg van de Grote Markt een tweede leven. Bij de afbraak van het plaatselijke voetbalstadion mochten burgers zelf materialen komen ‘oogsten’ voor eigen gebruik. En zo zijn er nog heel wat voorbeelden van interne uitwisselingen van materialen. De stad wil op termijn ook bekijken om een materialenbank voor hergebruik van bouwmateriaal op te richten."

Toekomstverhaal

De stad zet niet alleen in op circulair bouwen. Het stelde met Annelies De Gendt ook een adviseur circulaire economie aan, om een voortrekkersrol op te nemen in het circulaire toekomstverhaal in de stad én in de hele regio. "Cocon is een zeer belangrijk project voor Sint-Niklaas. We zien het als een strategische werf, die een hefboom moet worden voor de circulaire transitie in onze stad", klinkt het bij schepen Ine Somers en Annelies De Gendt. "Als lokale overheid hebben we een belangrijke rol te spelen in het aanjagen van de markt rond circulair bouwen, in eerste instantie met het eigen patrimonium maar ook met ons vergunningenbeleid. We hopen dat andere lokale overheden ons voorbeeld volgen en staan er dan ook voor open onze kennis met hen te delen. En we blijven zelf heel leergierig. We blijven zoeken naar producten, bouwmethodes en andere manieren om van circulair bouwen de norm te maken in Sint-Niklaas."

Voor het project Cocon werkt de stad, naast Studio Tuin en Wereld, ook samen met de architecten van MikeViktorViktor. De ontwerpplannen zijn nu klaar. In december gaat de stad op zoek naar een aannemer. Die moet net als Studio Tuin en Wereld en MikeViktorViktor ervaring hebben met circulair bouwen.