Uitrol netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen

In samenwerking met de distributiebeheerder Eandis wordt een basisnetwerk voor publiek elektrisch laden uitgerold in Sint-Niklaas. Op deze manier kunnen de gebruikers van een elektrisch voertuig in Sint-Niklaas momenteel terecht op 21 verschillende publiek toegankelijke locaties om hun voertuig op te laden. 

Waar juist publiek laden in Sint-Niklaas?
Het gaat om 18 locaties in en rond de stadskern en één in het centrum van elke deelgemeente. U vindt de locaties op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be. Deze website geeft een volledig en upp-to-date overzicht van alle beschikbare laadpalen op het grondgebied. Raadpleeg ook deze website voor verdere info omtrent de uitbaters van de laadpalen, de tarieven en de verdere laadmodaliteiten. 

Laden voor wie? 
De uitrol van een basisnetwerk voor publiek laden past in de Vlaamse doelstelling om tegen 2020, voor iedere burger die niet in de mogelijkheid is om te laden op eigen terrein, een publiek toegankelijke laadpaal ter beschikking te hebben binnen een straal van 500m. 
Dit in de wetenschap dat 70% van het laden thuis gebeurt, 20% kan laden op het werk en voor de overige 10% gebruik wordt gemaakt van een publieke laadpaal. Als doelgroep van mogelijke laders wordt vooral gemikt op bewoners die niet in staat zijn op te laden op eigen terrein. Deze kunnen dan 's nachts terecht voor een laadbeurt. Daarnaast kunnen bezoekers van de stad altijd terecht om hun elektrische auto bij te laden. De laadpunten worden gesitueerd op plaatsen waar er langdurig parkeren mogelijk is en dit gecombineerd met gereserveerde parkeerplaatsen. Indien er een betalend parkeerregime geldt, worden laders hiervan vrijgesteld gedurende de oplaadbeurt. 

Hoe verloopt de verdere uitbreiding van het laadnetwerk?
Tegen 2020 zullen er in Sint-Niklaas minstens 36 publiek toegankelijke laadpunten beschikbaar zijn.