Gezocht: Geïnteresseerden voor samenwoon-project op de Paterssite

Meer en meer mensen kiezen voor samen-huizen of co-housing, waarbij ze naast de beslotenheid van hun eigen woning of appartement, ook gebruik kunnen maken van een aantal ruimtes die ze delen zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin, wasruimtes, logeerkamers of een polyvalente ruimte voor feestjes of gemeenschappelijke activiteiten. Gedeeltelijk samenhuizen heeft verschillende voordelen: je hebt meer contact met elkaar en je betaalt slechts een deel van de kosten van de gemeenschappelijke voorzieningen.

Brede oproep die peilt naar interesse

Stad Sint-Niklaas is op zoek naar iedereen die interesse heeft om in een gemeenschappelijk woonproject op de Paterssite te wonen: een unieke, historische plek in de binnenstad van Sint-Niklaas. Sint-Niklaas en Interwaas zijn op zoek naar zowel particulieren en groepen als verenigingen en organisaties. Al wie mee wil bouwen aan een nieuwe woonplek waar ruimtes gedeeld worden, is welkom. Ook organisaties die zich willen engageren om een gezamenlijk project op de Paterssite te bouwen of zich willen inzetten voor de buurt, net als senioren die graag zelfstandig blijven wonen in de stad met een basis aan gedeelde zorgvoorzieningen kunnen instappen in het project. Op dit moment willen we zoveel mogelijk geïnteresseerden informeren en overtuigen van de voordelen van het samenwoonproject. Concrete engagementen worden in deze fase niet gevraagd. Bedoeling is om te komen tot een groep van geïnteresseerden zodat deze groep als partner in het project kan instappen.

Paterssite

De Paterssite ligt in het centrum van Sint-Niklaas, op de hoek van de Truweelstraat en Leopold II-laan, op wandelafstand van het station. Stad Sint-Niklaas en Interwaas willen van deze bijzondere plek een aantrekkelijke woonplaats met centrale buurttuin maken. De site bestaat uit de Heilig Hartkerk, het klooster met binnentuin van de Paters Minderbroeders, de parochiezaal (zaal Familia) met bibliotheek en een parking.

In maart 2016 keurde de gemeenteraad een masterplan goed dat is opgesteld in samenspraak met de buurtbewoners en huidige gebruikers van de site. Het plan respecteert het historische karakter. Zo zullen enkele basisprincipes van het kloosterleven, zoals collectiviteit en spaarzaamheid verder leven in dit duurzaam samenwoonproject. De Paterskerk zal tot gemeenschapscentrum en cultuurhuis omgevormd worden. Na sloop van het klooster en zaal Familia zullen binnen het duurzaam samenwoonproject een veertigtal nieuwe woningen met een publieke buurttuin gerealiseerd worden.

Ongeveer 1/3 van de woningen is voorbehouden voor het gemeenschappelijk woonproject, 1/3 voor sociale huisvesting en 1/3 zal ontwikkeld worden door een private partner. Eén team van architecten zal zorgen voor een ontwerp voor alle woningen van de volledige site en er zal zoveel als mogelijk samen gebouwd worden om te besparen op kosten en verplaatsingen.

Meer informatie: infoavond op maandag 10 oktober 2016

Iedereen die interesse heeft in het samenwoonproject of meer informatie wil, is welkom op de infoavond op maandag 10 oktober om 19.30 uur in zaal Familia, Truweelstraat 138 in Sint-Niklaas.

Om op de hoogte te blijven kan je ook je contactgegevens doorgeven aan:

  • Christien Geldolf, adviseur wonen stad Sint-Niklaas, T. 03 778 32 41, christien.geldolf [at] sint-niklaas.be
  • Bart Casier, directeur Interwaas, bart.casier [at] interwaas.be