Sla je slag met de tankslag van Interwaas

Verwarmt u momenteel op stookolie, maar bent u van plan om over te schakelen op een andere energiebron? Of bent u recent al veranderd van energiebron, maar is uw stookolietank nog niet gesaneerd? Dan is de tankslag van Interwaas iets voor u!.

Een stookolietank die buiten gebruik is gesteld dient steeds te worden gesaneerd om milieuverontreiniging te voorkomen. Hebt u een bovengrondse tank? Dan kan deze gereinigd, opgehaald en afgevoerd worden. Zit de tank onder de grond? Dan dient deze te worden gereinigd en uitgegraven, tenzij dit laatste technisch onmogelijk is (bv. omwille van stabiliteitsproblemen). In dat geval wordt de tank opgevuld met schuim.

Aanbod collectieve sanering

Interwaas organiseerde in het najaar van 2016 een prijsvraag voor de sanering van zowel bovengrondse als ondergrondse tanks. Hebt u nog een oude stookolietank die niet meer in gebruik is of wenst u over te stappen naar een andere energiebron? Schrijf u dan zeker vrijblijvend in voor deze tankslag. Door in groep aan te kopen, willen we bovendien de prijs drukken.

Geïnteresseerd?

Intekenen op het bedongen aanbod kan nog tot 30 juni 2017 via www.waaslandklimaatland.be/tankslag.