Stem voor De Warmste Wijk

Sint-Niklaas grijpt de renovatie van de Elisabethwijk aan om sterk te snoeien in de CO2-uitstoot van de stad. Energie-audits en ‘energiemeesters’ moeten de bewoners overtuigen om van hun wijk de ‘Warmste Wijk’ te maken.

In Sint-Niklaas is 60% van de CO2-uitstoot afkomstig van gebouwen. Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageerde de stad zich om die uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020. Tegen 2050 wil Sint-Niklaas volledig klimaatneutraal zijn.

Met het project ‘De Warmste Wijk’ zetten overheid en inwoners samen een stap in de goede richting. “De renovatie van de centraal gelegen Elisabethwijk moet mensen letterlijk warm maken om hun huizen energiezuiniger te maken”, zegt projectcoördinator Marieke De Wever.

250 energie-audits

De stad wil 500 gezinnen in de Elisabethwijk – dat is 1 op de 3 – overtuigen om hun elektriciteits-, gas- en waterverbruik te laten monitoren. “Met een eenvoudige energiescan tonen we aan wat de impact is van kleine gedragswijzigingen en minieme aanpassingen aan de woning op de energiefactuur”, aldus Marieke De Wever.

Inwoners worden opgeleid tot ‘energiemeester’. Ze helpen hun buren besparen op hun energiefactuur
Marieke De Wever, projectcoördinator De Warmste Wijk

250 woningen in de wijk krijgen een volledige energie-audit. “Zo’n doorlichting is erg nuttig voor wie renovatieplannen heeft”, legt Marieke De Wever uit. “Zowel de bouwschil, de aanwezige toestellen als het energieverbruik worden onder de loep genomen. Een uitgebreid verslag, persoonlijk advies en een intensieve opvolging moeten helpen om de juiste keuzes te maken.”

Sint-Niklaas heeft zich ook geëngageerd om 10 gezinnen te begeleiden die hun woning zodanig willen renoveren dat ze bijna-energieneutraal (BEN) wordt. Momenteel lopen er in de Elisabethwijk al 9 BEN-trajecten.

Energiemeesters

Communicatie speelt een belangrijke rol in het wijkrenovatieproject. Er worden informatieavonden en opleidingen georganiseerd. De wijkbewoners kunnen ook rekenen op ondersteuning en begeleiding van de stadsdiensten.

Marieke De Wever: “We zetten sterk in op het verspreiden van kennis en informatie. Die moeten de inwoners helpen bij het maken van eigen, energiebewuste keuzes. Bovendien trachten we hen te stimuleren om hun knowhow te delen met buurtbewoners. Sommige inwoners worden daarom momenteel opgeleid tot ‘energiemeester’. Ze helpen hun buren besparen op hun energiefactuur.”

5 energiemeesters opgeleid

Het eerste grote informatiemoment voor de wijkbewoners vond plaats in april 2017. Sindsdien vonden er 15 vormingsmomenten plaats en werden er 5 vrijwilligers tot energiemeester opgeleid.

65 gezinnen kregen sinds de start van het project concrete informatie om hun energieverbruik te verminderen. In 50 woningen werd een volledige energie-audit uitgevoerd.

 

Vind jij De Warmste Wijk ook zo'n topproject? Stem hen naar de overwinning voor de Belfius Smart Belgium Awards