Steunmaatregelen stijgende energieprijzen

De stijgende energieprijzen treffen ons allemaal. De stad Sint-Niklaas en de Vlaamse regering bieden financiële steun in de vorm van premies bij energiebesparende renovaties. De federale regering is recent akkoord gegaan met enkele steunmaatregelen.

Kunt u door de vele berichten hierover het allemaal niet meer volgen?

Hieronder een kort overzicht : 

De federale steunmaatregelen

 • BTW op elektriciteit en aardgas aan 6% tot en met 31 december 2022. Dit zal automatisch worden toegepast op je factuur. Deze btw-verlaging zal ook van toepassing zijn op de warmtenetten.
 • Invoering van een éénmalige terugbetaling op de factuur van 225 euro per domicilie voor alle gezinnen die zich verwarmen met mazout/propaan/butaan; aan te vragen bij de overheid, na aankoop brandstof samen met het betalingsbewijs. Exacte werkwijze wordt nog medegedeeld.
 • Verlenging van het verbrede sociaal tarief aardgas/elektriciteit tot en met 31 december 2022. De verlenging gebeurt automatisch.
 • Verwarmingspremie van 100 euro per huishouden ( EAN nummer). Dit zal automatisch verrekend worden op de elektriciteitsfactuur.

Woon je in een appartementsgebouw:

 • Eigen aansluiting en EAN nummer= premie op persoonlijk factuur
 • Gemeenschappelijke aansluiting en gedeelde EAN nummer = syndicus of beheerder verdeeld de premie onder de bewoners.

Zit u nog met vragen over bijvoorbeeld de BTW verlaging op elektriciteit en aardgas, check dan zeker onderstaande FAQ’s van FOD Financiën:

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/116-verlaging-btw-aardgas-warmte-2022.pdf

Of wenst u online na te gaan of het sociaal tarief automatisch werd toegekend, voor welke contracten en voor welke periode:

https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/economie/soctar?lng=nl&cnr=

Vlaamse steunmaatregelen:

 • Verhoging van de premies voor energiebesparende renovaties voor de lage – en midden inkomensgroepen
  • Lage inkomensgroepen kunnen tot 25.000 euro aan premies ontvangen
  • Midden inkomensgroepen kunnen tot 17.500 euro aan premies ontvangen
 • Verhoging van de premies voor warmtepompen
  • Hybride warmtepompen tot 2.000 euro
  • Lucht-waterwarmtepomp tot 3.000 euro
  • Warmtepompboiler tot 450 euro.
 • Voor mensen die niet de middelen hebben om een groot renovatiebudget te prefinancieren, komt er een 'MijnVerbouw-lening' waarbij gezinnen per wooneenheid tot maximum 50.000 euro kunnen lenen met een maximale looptijd van 25 jaar voor de lage – en middeninkomensgroepen.

De Vlaamse renovatiepremie is vanaf 1 juli 2022 gefuseerd met Fluvius tot ‘Mijn Verbouwpremie’.

Meer informatie over de werken en de voorwaarden van Mijn Verbouwpremie vindt u terug op https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie

Wilt u weten in welke inkomensgroep u zit en op welk premiebedrag u recht heeft:

https://apps.energiesparen.be/simulator-mijnverbouwpremie

Stedelijke premies duurzaam renoveren Sint-Niklaas

De stad Sint-Niklaas biedt tevens financiële ondersteuning aan eigenaars die duurzame renovatiewerken uitvoeren aan hun woning. Hieronder een aantal voorbeelden van premies voor energiebesparende werken:

 • Dak- en isolatiewerken: 2.000 euro

Indien met isolatie uit nagroeibare grondstoffen: + 200 euro

Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen: + 250 euro

 • Buitenschrijnwerk: 1.000 euro

Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen: + 200 euro

Indien met natuurverven of aanverwante natuurlijke afwerkingsproducten: + 100 euro

 • Gevel- en isolatiewerken: 500 euro

Indien met isolatie uit nagroeibare grondstoffen: + 100 euro

Indien met hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen: + 125 euro

Indien met natuurverven of aanverwante natuurlijke afwerkingsproducten: + 100 euro

 • Warmtepomp, per installatie:

Type lucht/water: 250 euro

Type water/water of bodem/water: 500 euro

Voor meer informatie en uitleg over de voorwaarden,  de werken die in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremies en de stedelijke premies, bent u welkom aan het loket wonen, bouwen en ondernemen op het stadhuis. U kunt telefonisch, per email of via onze website www.sint-niklaas.be; “ik wil een afspraak maken, WO premies informatieaanvraag”  een afspraak maken.

Meer info?

stadhuis

balie wonen, bouwen en ondernemen

OPGELET: enkel na afspraak.

Maak je afspraak via 03 778 33 21

of online via: https://afspraken.sint-niklaas.be

03 778 32 40

wonen [at] sint-niklaas.be