Subsidie voor het realiseren van een passiefwoning

Heb jij jouw huis gebouwd of verbouwd tot een passiefwoning? Dan kan je de subsidie voor het realiseren van een passiefwoning aanvragen. Er wordt een forfaitair bedrag van 5.000 EUR per woning toegekend, op voorwaarde dat:

  • De woning voldoet aan de passiefhuisstandaard, te staven door een certificaat afgeleverd door Passiefhuis-Platform vzw. Dit houdt in dat:

    • Het voor ruimteverwarming maximaal 15 kWh/m² per jaar bedraagt;

    • Het totaalverbruik voor ruimteverwarming, sanitair warm water en elektrische apparaten samen maximaal 42 kWh/m² per jaar bedraagt;

    • De luchtdichtheid van de woning (n50-waarde) kleiner of gelijk is aan 0,6/h.

  • Het van de woning bedraagt maximaal 750 m³. In het geval van een renovatie bedraagt het te verbouwen volume minimaal 50% van het totale volume van de woning.

Vraag je subsidie aan binnen de 6 maand na aflevering van de stedenbouwkundige vergunning. De aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn.

Je krijgt de subsidie binnen de 6 maand na de opmaak van het definitieve EPB-verslag van de woning.