Villa Pace: duurzaam festival

De missie en waarden van Villa Pace blijven geen dode letter. Al van bij de opstart van het gratis stadsfestival in 2005 wil Villa Pace  een duurzaam festival zijn. Nu het stadsbestuur werk maakt van de verduurzaming van haar eigen evenementen, engageerden de partners van Villa Pace zich om van het festival een voorbeeldevenement te worden op vlak van duurzaamheid.

De voorbije jaren werden al heel wat inspanningen gedaan en dit jaar worden weer enkele nieuwe stappen gezet. De organisatie heeft ambitieuze ideeën. Wat het meest opvalt, is het streefdoel om het hele evenement, dat 100.000 bezoekers lokt op drie dagen tijd, volledig afvalbekervrij te maken.

Afval

Voor het negende jaar op rij gebruiken alle eetstanden in de eetstraat duurzame borden en bestek. Er wordt ter plaatse een afwasstand ingericht.

Op de Grote Markt na, wordt op alle terreinen gebruik gemaakt van herbruikbare bekers. Hoewel veel duurzame ingrepen achter de schermen worden ingevoerd, heeft de invoering van de herbruikbare beker een grote invloed op het gedrag van de festivalbezoeker. Zomaar een beker op de grond laten vallen is uit den boze, voor elke beker werd immers een waarborg van 1,1 euro ingevoerd. Zo wordt de bezoeker tot denken gezet om bewust om te gaan met afval.

Vorig jaar werd al met herbruikbare bekers geëxperimenteerd op de Krankenhaus-site in het park. Dit jaar komen daar het Sint-Nicolaasplein en Castrohof bij. Het streefdoel is om over te gaan tot een afvalbekervrije Villa Pace in 2017. PET-flesjes zijn overigens al van bij het begin uit den boze op Villa Pace. Alle dranken worden bijna uitsluitend uit glazen flessen uitgeschonken in bekers.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecycleerde materialen: voor de inrichting van togen, backstage, inrichting van de terreinen,… Er gaat heel weinig verloren.

Ook sigarettenpeuken vormen op festivals een ernstige overlast, zeker in groene zones. Om dit te beperken, werden nieuwe asbakken aangekocht. Die vind je dit jaar in het park en op Castrohof.

Energiebesparing

In de mate van het mogelijke wordt voor de energiebehoefte aangesloten op het net van de stad. Dit is 100% groene stroom.

Het aantal stroomgroepen wordt beperkt en groepen draaien enkel bij verbruikspieken.

Vorig jaar werd een energie-audit uitgevoerd door Ecolife.

Vorig jaar werd het effectieve verbruik per stroomgroep en site nauwgezet gemeten. Ook daardoor kon het aantal stroomgroepen en het verbruik dit jaar verder beperkt worden.

We werken zoveel mogelijk met leveranciers uit de buurt van het festival. Zo wordt er bespaard op brandstof.

Zo goed als alle kransverlichting die wordt ingezet tijdens Villa Pace, en dat is toch ongeveer anderhalve kilometer, is met LED-lampen.

Duurzame materialen

Alle t-shirts van de medewerkers zijn sinds 2010 fairtrade en duurzaam.

De folders en posters worden gedrukt op FSC gecertificeerd papier. Er wordt ook meer ingezet op digitale promotie.

Water

Er wordt vooral met ecologische afwas- en kuisproducten gewerkt.

Ongeveer de helft van de toiletten voor het publiek zijn droge toiletten.

Mobiliteit

Alleen al het feit dat het festival in de stadskern plaatsvindt, beperkt het aantal verplaatsingen met de wagen.

In de eerste plaats worden uiteraard duurzame vervoersmiddelen gepromoot. Daartoe wordt duidelijke informatie verschaft op de website en in de brochures.

Openbaar vervoer: de feestzone start meteen aan het trein- en busstation.

Er worden extra fietsenstallingen gehuurd en geplaatst op vier locaties.

Aan autobestuurders wordt aangeraden zich te parkeren in de randparkings.

Voor de organisatie en standhouders op de wereldmarkt worden bakfietsen voorzien voor het brengen en afvoeren van materiaal.

Omgeving

Om de bodem en de beplantingen op gevoelige plaatsen te beschermen zullen schapenhekken geplaatst worden rond bepaalde bomen en planten.

Er worden acties tegen wildplassen georganiseerd.

Villa Pace als voorbeeldevenement

Tijdens het najaar wordt het meerjarenplan van Villa Pace geëvalueerd en zal de dienst evenementen en plechtigheden van de stad, in samenwerking met de cel duurzaamheid, bekijken hoe de ervaringen als voorbeeld kunnen dienen voor andere evenementen, ook die van andere organisatoren.

OVAM en duurzaam evenementenbeleid

De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) stimuleert al enkele jaren organisatoren om hun evenement zo duurzaam mogelijk te organiseren. Tips en goede voorbeelden worden gedeeld via de website www.groenevent.be. Op deze website wordt ook een scan aangeboden die organisatoren stap voor stap doorheen een duurzaam event helpt. Goede en innovatieve initiatieven voor het verduurzamen van een evenement worden geselecteerd én beloond via de uitreiking van de Groenevent awards. Ook Fost Plus engageert zich al geruime tijd in deze materie. Diverse initiatieven zijn de laatste jaren door hen genomen in het domein van het sorteren buitenshuis, ook bij evenementen. De OVAM en Fost Plus zijn er van overtuigd dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de lokale besturen in het verduurzamen van evenementen. In 2016 en 2017 wordt Sint-Niklaas door OVAM en Fost Plus begeleid voor de uitbouw van een duurzaam evenementenbeleid.

Het verduurzamen van Villa Pace werd mogelijk gemaakt door de steun van MIWA, OVAM, Fost Plus en den Azalee.