Werk mee aan Vlaamse asbeststudie

OVAM, de Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem, gaat van start met een wetenschappelijke studie rond asbest in de bodem. Daarvoor zijn ze nog op zoek naar terreinen met gebouwen met asbesthoudende daken. Heeft u een dak dat hiervoor in aanmerking komt? Werk mee aan de studie, en help mee het afbouwbeleid verder uit te stippelen!

Daken die in aanmerking komen voor de studie, moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
- bestaan uit golfplaten of leien
- zonder dakgoot
- zonder verharding in de afdruipzone

De bedoeling is dat een erkend bodemdeskundige ter plaatse komt om een aantal bodemstalen te nemen ter hoogte van de afdruipzone. Deze zullen onderzocht worden op de aanwezigheid van asbest. Als eigenaar blijf je anoniem - er worden geen eigenaars- of terreingegevens opgenomen in de rapportage van de studie, en word je uiteraard ook op de hoogte gehouden van de onderzoeksresultaten op jouw terrein.

Doel van de studie is de aanleg van een database die de hoeveelheid asbest in de bodem ter hoogte van afdruipzones van asbesthoudende daken weergeeft. Op basis van de aangelegde database wordt de problematiek van asbest in de bodem in kaart gebracht, en kan een gefundeerd beleid uitgestippeld worden.

Heeft je een geschikt dak voor de studie, en ben je bereid deel te nemen? Neem dan (bij voorkeur voor 15 december 2018) contact op met het studiebureau via ann.waeytens [at] abesim.com of Annelies.dehauwere [at] abesim.com. Telefonisch kan ook, via 09 248 03 75.