Wijkrenovatie Elisabethwijk

De stad diende, samen met 13 partners uit 4 verschillende Europese regio’s, het project SHINE (Sustainable Houses in an Inclusive NEighbourhood) in bij Europa. Recentelijk werd het project goedgekeurd, waardoor de stad een subsidie ontvangt om een doorgedreven wijkrenovatie uit te voeren in de Elisabethwijk. Het is de eerste keer dat de stad intekent op een Europese oproep van Interreg 2 Zeeën en dat het ingediende project goedgekeurd wordt. De doelstelling van het wijkrenovatieproject in de Elisabethwijk is, het reduceren van de CO2-uitstoot.

Wat houdt het wijkrenovatieproject in?

Veel inwoners willen maatregelen nemen die bijdragen tot energiebesparing en energetische renovatie, maar soms is de stap naar het effectief ‘doen’ te groot. Het wijkrenovatieproject wil die bewoners een duwtje in de rug geven om tot actie over te gaan.

In het wijkrenovatieproject zal enerzijds ingezet worden op gedragsverandering en anderzijds op – doorgedreven - energetische investeringen in de gebouwen. Starten op wijkniveau zorgt  voor een groepsgevoel en maakt het gemakkelijker om de methodes uit te proberen en over te zetten naar andere buurten.

Hiervoor wordt een uitgebreide informatiecampagne voorzien, verschillende activiteiten zullen georganiseerd worden, maar ook hulp en ondersteuning in een individueel renovatieproject. De wijkbewoners, verschillende stadsdiensten, verenigingen en de Europese projectpartners zullen allen betrokken worden.

Heel concreet is de stad op zoek naar minstens 500 gezinnen (dit is 1 op 3) die hun energieverbruik willen monitoren. In minstens 250 panden zal een energiescan uitgevoerd worden en wordt ingezet op kleine gedragswijzigingen. Minstens 240 panden zullen een doorgedreven energie-audit krijgen, met persoonlijk advies. Ze krijgen intensieve opvolging in hun renovatiedossier. Daarnaast worden minstens 10 panden gezocht die een volledige renovatie ondergaan naar bijna-energieneutraal niveau (BEN) en hiervoor professionele ondersteuning krijgen. Het hele project moet afgerond zijn tegen 31 augustus 2020.

Meer info: 03 778 32 04 of via duurzaamheid [at] sint-niklaas.be.