Bezoek overstromingsgebied de Klapperbeek

Naar aanleiding van de Week van het Water, van 22 tot 31 maart, organiseert de Provincie op zondag 24 maart om 14 uur en om 15 uur een bezoek aan het overstromingsgebied aan de Rootputstraat in Sint-Niklaas. Provincie Oost-Vlaanderen investeert als waterloopbeheerder elke dag in water. Wist je dat de Provincie 32 gecontroleerde overstromingsgebieden over gans Oost-Vlaanderen beheert? Bij hevige regenval wordt het regenwater er tijdelijk gestockeerd. Wanneer de waterpeilen zakken, lopen de overstromingsgebieden langzaam weer leeg.
 

Van overstromingsgebied tot waardevol biotoop

De Provincie bouwde in 2003 het overstromingsgebied op de Klapperbeek in Sint-Niklaas om het risico op wateroverlast in Sint-Niklaas, Sint Gillis-Waas en Beveren te verminderen. In dit gebied kan ca. 45.000m³ water tijdelijk opgehouden worden.

Bij de aanleg van het overstromingsgebied was er bijzondere aandacht voor natuurinrichting. Langs de dijken werden soortenrijke houtkanten, knotbomen en een hakhoutbosje aangeplant. In het overstroombare deel zijn drie poelen gerealiseerd waarlangs rietkragen zich kunnen ontwikkelen. De dijklichamen vormen een waardevolle gradiënt voor de ontwikkeling van diverse kruiden en grassen

Met een gefaseerd beheer van al deze elementen proberen we zoveel mogelijk soorten een kans te geven zich hier te vestigen. Schapen helpen ons door hier jaarlijks te grazen waar machinaal maaien vaak niet mogelijk is.

Benieuwd? Kom dan zeker langs. De Ingenieur zal je aan de constructie vertellen hoe het overstromingsgebied werkt. De landschapsarchitecte vertelt je tijdens een wandeling rond het gebied meer over natuurbeheer.

Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven is nodig en kan tot en met 21 maart via het inschrijvingsformulier.

Wanneer?

Zondag 24 maart om 14 uur en om 15 uur.

Waar?

Rootputstraat t.o.v. nummer 78. De infowandeling start aan de trap die toegang geeft naar het wandelpad op de dijk. Zie plan.

De wandeling duurt ongeveer een uur. Voorzie aangepaste kledij. We blijven op het wandelpad maar stapschoenen zijn aangewezen.

Kom als je kan met de fiets. Kom je toch met de auto, dan kan je parkeren in de omliggende straten.