De stad ondertekende in 2014 het Burgemeestersconvenant. Dit is een engagement op Europees niveau waarbij de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 20% gedaald moet zijn. Hier vind je alle beleidsinformatie van de stad over het klimaat.