Een BOOST voor bos

Droom je van een eigen bos? Dan is BOOST misschien iets voor jou. BOOST is het bebossingsfonds van de Oost-Vlaamse Bosgroepen dat samen met de Provincie voor meer bos wil zorgen. Ze doen dit door particulieren met bosplannen een financiële duw in de rug te geven. Dien je aanvraag in voor 30 april 2023 en maak kans op maximum 25.000 euro steun per hectare.

Meer bossen betekent meer groene longen, meer plaats om te ontspannen en meer biodiversiteit. Bovendien kunnen bossen de klimaatverandering temperen. “Zelf een bos aanplanten is nog zo leuk omdat je van dichtbij het bos ziet evolueren en merkt hoe vlinders en vogels hun weg vinden in dit paradijsje”, vertelt Lotte Van Nevel van De Bosgroepen.

Heb je grond die je wil bebossen maar kan je nog wel een impuls gebruiken? Dan kan je een aanvraag indienen bij BOOST en tot 25.000€ per hectare krijgen voor een bebossing op jouw grond. “Zo werd afgelopen 3 jaar inmiddels al meer dan 14 hectare nieuw bos aangelegd in Oost-Vlaanderen, goed voor zo’n 29.000 bomen”, vervolgt Lotte. “De deadline voor aanvragen is 30 april, en kan via www.boostvoorbos.be. Je kan bovendien rekenen op hulp van De Bosgroepen bij het voorbereiden van jouw aanvraag. Maak je aanspraak op de bebossingssubsidie van de Vlaamse overheid? Ook dan kan je een dossier indienen. In dat geval maak je kans op een BOOST-toelage van 15.000 euro per hectare, bovenop de Vlaamse subsidie van 25.000 euro per hectare. Zo willen we bosuitbreiding net dat streepje voor geven.”

Ook zonder zelf een bos aan te planten kan je mee zorgen voor extra bos via een gift aan BOOST. Elke euro die we ontvangen gaat integraal naar het aanplanten van klimaatrobuust bos in Oost-Vlaanderen.

Je vindt alle info over BOOST op www.boostvoorbos.be

Van pril idee tot nazorg

De Bosgroepen ondersteunen particulieren bij alles wat komt kijken bij het hebben of aanleggen van een bos. Samen met 14.500 leden beheren ze 60.000 ha bos in Vlaanderen.

De Bosgroepen helpen jouw bosdroom realiseren van A tot Z. Het proces start met een grondig advies waarbij wordt nagegaan of je locatie potentie heeft. Vervolgens helpen zij jou met het aanvragen van vergunningen en subsidies. Afhankelijk van de locatie en wat je precies voor ogen hebt met jouw bos wordt een plantplan opgemaakt met geschikte boomsoorten. Het planten van de bomen kan je zelf doen of uitbesteden aan een aannemer. Via De Bosgroepen ben je zeker van de beste prijs-kwaliteit voor dit werk.

En daar stop het niet. Het eerste jaar kan de groei van jonge boompjes belemmerd worden door ruigtekruiden, varens of bramen. De Bosgroepen bekijken dan of vrijstellen nodig is en helpen met de organisatie ervan. Uiteraard kunnen boseigenaars ook nadien terecht bij hen met vragen over hun bos.

Meer info over De Bosgroepen vind je op www.bosgroepen.be.

BOOST is een initiatief van Bosgroepen Oost-Vlaanderen met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en Provincie Oost-Vlaanderen