Projectoproep fonds Harzé voor vernieuwende projecten in het onderwijs

De oproep Fonds Harzé is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting voor projecten in het onderwijs rond innovatieve recyclagetechnieken.

WAAROVER GAAT HET?

  • Ben je leerling of student met een hart voor milieu en heb je een idee voor een vernieuwend project rond recyclage en circulaire economie?
  • Werk je tijdens je opleiding aan een project, thesis, bachelor- of masterproef over één van deze thema’s?
  • Heb je als docent of leerkracht beloftevolle leerlingen of studenten die een project uitwerken?

Dien dan tussen 14 november 2023 en 19 augustus 2024 een projectvoorstel in bij het Fonds Harzé. Je kan tot 1500 euro projectondersteuning krijgen.

VOOR WIE?

Zowel leerlingen vanaf 15 jaar (derde graad middelbaar) als studenten van 18 en ouder kunnen een voorstel indienen. Om een evenwichtige beoordeling te kunnen maken, worden er twee aparte categorieën voorzien, 15+ en 18+. Alle vormen van regulier onderwijs (BSO, TSO, ASO, KSO, BuSo, professionele bacheloropleidingen, graduaats- en HBO5 opleidingen, andere beroepsopleidingen, academische bachelor- en masteropleidingen) uit de Vlaamse Gemeenschap komen in aanmerking. Doctoraatsprojecten of equivalent en gesubsidieerde langlopende projecten komen niet in aanmerking. Je kan individueel of in groep indienen, maar steeds onder begeleiding en met akkoord van je leerkracht of docent.

Meer info?