Wat is het Klimaatkompas?

Het klimaatkompas is een navigatie-instrument om de richting te bepalen naar een klimaatneutrale stad tegen 2050. Het is een kompas om alle projecten die we vanuit de stad opstarten, trekken en/of ondersteunen af te toetsen aan duurzaamheid en klimaatvriendelijkheid en -bestendigheid. Het klimaatkompas is de synthese van het label ‘Ok Toekomst’ en de ‘Klimaatgids’. Het helpt om nieuwe en bestaande projecten klimaatvriendelijk en bestand te maken tegen klimaatveranderingen en stimuleert de samenwerking met verschillende actoren om samen één project te realiseren.

Het gebruik van het klimaatkompas
Het klimaatkompas wordt overkoepeld door het regionaal mitigatieplan en regionaal adaptatieplan. Om deze regionale klimaatplannen lokaal laagdrempelig te vertalen naar een plan op maat van Sint-Niklaas, stelden we een Klimaatkompas op. Het telt zes pijlers (blauwe lobben) die onder het label ‘Ok Toekomst’ vallen. Tussen de zes pijlers bevindt zich de tussenruimte, hier staan de drivers in van de ‘Klimaatgids’ (blauwe tekst). Centraal staat de ‘gezonde stad’, naar deze ambitie streeft de stad door projecten die zich binnen de 6 pijlers, of in de tussenruimten tussen de pijlers bevinden, te realiseren..

Het klimaatkompas kan ingezet worden om...

  1. nieuwe of bestaande projecten een plaats te geven binnen het klimaatkompan en aan duurzaamheid, klimaatvriendelijkheid en -bestendigheid.
  2. projecten te versterken zodat deze klimaatvriendelijk en klimaatbestendig zijn tegen 2050.
  3. tot nieuwe inzichten te komen, door na te denken over andere pijlers binnen het kompas.
  4. samenwerkingen te stimuleren tussen de verschillende actoren binnen de maatschappelijke vijfhoek.
  5. af te toetsen: is het project klimaatvriendelijk en -bestendig, hoe maken we dit klimaatvriendelijk en -bestendig, is het haalbaar om het project op te starten.
  6. draagvlak te creëren bij de inwoners en andere actoren in Sint-Niklaas

 

Meer info? 

duurzaamheid [at] sint-niklaas.be

Bijlagen: 
PDF-pictogram Download klimaatkompas_flyer.pdf (462.09 KB)