21 maart start mobilisatiecampagne Proximity

Maak kennis met de 7 projecten en hun ecologisch vernieuwende ideeën!

Op 21 maart 2022 stellen de 7 laureaten hun project voor aan het grote publiek. Deze kick off is eveneens de start voor hun mobilisatiecam­pagne. Via de website www.proximitybelgium.be kan iedereen de projecten ontdekken en zijn/haar steentje bijdragen door tijd (vrijwil­ligerswerk), competentie, geld (crowdfunding) en/of materiële steun te schenken. Het moment gaat door in de trouwzaal van de stad Sint-Niklaas, we starten stipt om 19.00u.

Wat is proximity?

Proximity is een campagne die het stadsbestuur in samenwerking met Be Planet organiseert om projecten van burgers en verenigingen met een ecologisch vernieuwend idee financieel te steunen. Hiervoor werd in totaal 35.000 euro beschikbaar gesteld, waarvan 30.000 van de stad en 5000 euro van VDK Bank.

In totaal hebben er 7 projecten deelgenomen aan de oproep Proximity. 6 projecten voldoen aan de voorwaarden en werden door een onafhankelijke jury beoordeeld. De jury beslist om 5 projecten een financiële steun te geven. Alle 7 projecten mogen meedoen aan de mobilisatiecampagne. (crowdfunding/crowdsourcing)

Ambassadeurs

De campagne wordt ondersteunt door lokale partners die het ambas­sadeursschap op zich nemen: Wallabieke, Den Azalee, Voed-Saam vzw, Smaak van Waas en Avansa Waas-en-Dender. De taak van deze ambassadeurs is de projecten bekend te maken bij hun leden en klanten.

Programma

19.00u: Start met een hapje en een drankje

19.10u: Beginwoord schepen ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur

19.15u: Lezing docent en activist op het gebied van milieu, Rob Hopkins

20.00u: Introductie Proximity door Be Planet en VDK Bank

20.10u: Project 1: De Olmen Klimaatneutraal 2050

20.20u: Project 2: Solidagro - De Landbouwbrigades

20.30u: Project 3: Pomona - Van spelt tot brood in het Waasland

20.40u: Project 4: Kracht en Geduld Turnkring - Herinrichting Franse Koer

20.50u: Project 5: Bladsnijders - Eigen bodem Sint-Niklaas

21.00u: Project 6: T.NT Hendrik hogerop Bladsnijders vzw: Eigen bodem

21.10u: Project 7: Resound circulaire akoestiekverbetering

21.20u: Start standenmarkt van de 7 projecten

22.00u: Einde

Volgende stappen

In september 2022 is er een terugkoppelingsmoment tussen de deelnemers, Be Planet en stad Sint-Niklaas om de stand van zaken te bespreken. (wat zijn de genomen stappen, is er reeds budget gespendeerd en aan wat, wat zijn de vervolgstappen,..)

28 februari 2023 dienen de deelnemers een finaal activiteiten- en financieel verslag in bij Be Planet.

Bijlagen: 
PDF-pictogram Download proximity_flyer.pdf (306.36 KB)